ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΠΜ)

Για το πτυχίο Μάστερ απαιτείται η εκπόνηση Προχωρημένης Εργασίας, και συγκεκριμένα του Ενοποιημένου Σχεδιασμού Έργου, η οποία θα ετοιμαστεί και θα παρουσιαστεί από το φοιτητή σε συνεργασία με άλλους φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων. Ο Ενοποιημένος Σχεδιασμός περιλαμβάνει θέματα τα οποία άπτονται του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος, όπως επίσης και θέματα που αφορούν τη συνεργασία των φοιτητών σε όσο το δυνατό πιο πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν το σχεδιασμό ενός έργου σύμφωνα με προκαθορισμένες απαιτήσεις. Η εργασία καταμερίζεται και οι γνώσεις που αποκτούνται από τους φοιτητές μέσω των μαθημάτων που διδάσκονται σε όλο το πρόγραμμα εφαρμόζονται σε συνθήκες σχεδιασμού ενός έργου. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές προετοιμάζονται καλύτερα για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές και αποκτούν εμπειρία συμμετοχής σε μια πιο μεγάλη ομάδα όπου ο καθένας θα επιτελεί μέρος της εργασίας αλλά ταυτόχρονα όλοι θα συνεργάζονται προς τον κοινό σκοπό της ολοκλήρωσης του Σχεδιασμού του Έργου.

ΠΟΛ 604 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου Ι (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΠΟΛ 704 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου ΙΙ (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.

ΠΟΛ 804 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου ΙΙΙ (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400