Προσφερόμενα προγράμματα σπουδών

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα  στους υποψήφιους φοιτητές του να ενταχθούν σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακής ειδίκευσης επιπέδου Master:

  1. Πρόγραμμα Μάστερ Μηχανικής (Master of Engineering, M.Eng), ένα επαγγελματικού τύπου Μάστερ, όπου η έμφαση δίνεται σε μαθήματα,  σεμινάρια και εργασία με στόχευση κυρίως σε πρακτικές εφαρμογές
     
  2. Πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης (Master of Science, MSc), με έμφαση σε μαθήματα, σεμινάρια και εργασίες που στοχεύουν κυρίως σε ερευνητικές κατευθύνσεις και καινοτόμο σχεδιασμό. 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400