Μεταπτυχιακά Σεμινάρια

ΠΟΛ 601 - Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ι (1 ΕCTS)
Σειρά σεμιναρίων (αποτελούμενη τουλάχιστον από 6 διαλέξεις-σεμινάρια) κατά το 1ο εξάμηνο φοίτησης. Τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε του οικείου Τμήματος του/της φοιτητή/τριας ή και από σεμινάρια άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που αναγνωρίζονται ως «σχετικά με το διατμηματικό πρόγραμμα».  Οι φοιτητές μπορούν επίσης να πάρουν (οποιοδήποτε) σεμινάριο εντός του οικείου Τμήματος τους για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό σεμιναρίων του εξαμήνου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σεμιναρίων «σχετικών με το διατμηματικό πρόγραμμα».

ΠΟΛ 701 - Μεταπτυχιακό Σεμινάριο II (1 ΕCTS)
Σειρά σεμιναρίων (αποτελούμενη τουλάχιστον από 6 διαλέξεις-σεμινάρια) κατά το 2ο εξάμηνο φοίτησης. Τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε του οικείου Τμήματος του/της φοιτητή/τριας ή και από σεμινάρια άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που αναγνωρίζονται ως «σχετικά με το διατμηματικό πρόγραμμα». Οι φοιτητές μπορούν επίσης να πάρουν (οποιοδήποτε) σεμινάριο εντός του οικείου Τμήματος τους για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό σεμιναρίων του εξαμήνου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σεμιναρίων «σχετικών με το διατμηματικό πρόγραμμα».
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400