ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (Master of Engineering)

Για την απονομή πτυχίου Μάστερ M.Eng. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών που συμπεριλαμβάνει και την επιτυχή ολοκλήρωση μιας Προχωρημένης Εργασίας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς πιο κάτω. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος Μάστερ Μηχανικής για φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (το θερινό εξάμηνο θεωρείται προαιρετικό και δεν λογίζεται ως επίσημο εξάμηνο του ΠΚ). Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια για ολοκλήρωση του πτυχίου Μάστερ είναι τέσσερα χρόνια (8 εξάμηνα), όπως καθορίζεται από τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι η Προχωρημένη Εργασία «Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου» ξεκινά μόνο κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Ιούλιο.
 

2.1. Πρόγραμμα Σπουδών

Ο φόρτος εργασίας που οδηγεί στο πτυχίο Μάστερ M.Eng. απαιτεί τη συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων ECTS που να προέρχονται από συνδυασμό μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, σεμιναρίων και εργασίας ως ακολούθως:
 
- 4 Μαθήματα ειδίκευσης - Κοινού Κορμού (Υποχρεωτικά)
  • ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
  • HMY 687 Κτιριακή ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων(PV): Στοχεύοντας σε Κτήρια με σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (8 ECTS)
  • MMK 516 Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
  • ΠΠΜ 536 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
32 ECTS
- Μαθήματα ειδίκευσης - (επιλογής
  • 4 Μαθήματα επιλογής από τη λίστα μαθημάτων του προγράμματος
32 ECTS
-Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου 24 ECTS
-Μεταπτυχιακό Σεμινάριο   1 ECTS
-Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1
ECTS
Σύνολο 90 ECTS
 
 
 
 

2.2. Ενδεικτικό Πρόγραμμα σπουδών Πτυχίου Μάστερ M.Eng.

Ο καθορισμός του κατάλληλου συνδυασμού μαθημάτων, έρευνας και παρακολούθησης σεμιναρίων για κάθε εξάμηνο θα γίνεται από τον φοιτητή σε συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ένα ενδεικτικό παράδειγμα προγράμματος σπουδών πτυχίου Μάστερ M.Eng.
 
 
Παράδειγμα A: Εισδοχή κατά το Σεπτέμβριο:
 
1ο εξάμηνο (χειμερινό) 2ο εξάμηνο (εαρινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS   3 μαθήματα 3x8 =24   ECTS
 Μεταπτυχιακό σεμινάριο Ι 1   ECTS  Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1   ECTS
 Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS   Προχωρημένη εργασία ΙΙ 8   ECTS
  Σύνολο   33  ECTS    Σύνολο  33  ECTS
Καλοκαίρι ²  3ο εξάμηνο (χειμερινό)
 Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS   2 μαθήματα      2x8 =   16   ECTS
  Σύνολο  8   ECTS    Σύνολο  16   ECTS
 
 
Παράδειγμα Β: Εισδοχή κατά το Ιανουάριο:
 
1ο εξάμηνο (εαρινό) 2ο εξάμηνο (χειμερινό)
 3 μαθήματα      3x8 =24   ECTS  3 μαθήματα 3x8 =24   ECTS
Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία 1   ECTS  Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΙΙ 1   ECTS
 Προχωρημένη εργασία Ι 8   ECTS
  Σύνολο   25   ECTS   Σύνολο   33   ECTS
3ο εξάμηνο (εαρινό) Καλοκαίρι ² 
 2 μαθήματα      2x8 =   16   ECTS  Προχωρημένη εργασία ΙΙΙ 8   ECTS
 Προχωρημένη εργασία ΙΙ    8   ECTS
  Σύνολο  24₁   ECTS   Σύνολο   8   ECTS
 

 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400