Μεταφορά Σπουδών και Ανταλλαγή Φοιτητών

Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης, σε φοιτητές/τριες κάτοχους αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού τίτλου, είναι δυνατό να αναγνωριστούν έως και δύο μεταπτυχιακά μαθήματα.

Σημειώνεται πως η αναγνώριση παρέχεται κατόπιν αίτησης στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος και υπόκειται στους κανόνες του οικείου Τμήματος.

Στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, φοιτητές Μάστερ μπορούν, με τη συγκατάθεση του ακαδημαϊκού σύμβουλου και την έγκριση σχετικής αίτησης προς την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Τμήματος, να παρακολουθήσουν μαθήματα και να διεξάγουν έρευνα σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: