Διαδικασία και κριτήρια εισδοχής

Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο πρόγραμμα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον ισοδύναμο πανεπιστημιακού πτυχίου (B.Sc.) σε σχετικό τομέα επιστήμης ή μηχανικής το οποίο να είναι αναγνωρισμένο. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν επίσημη αίτηση σε ένα ή περισσότερα Τμήματα, μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών (δύο φορές κάθε έτος). Οι αιτήσεις αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Συμβούλιο του Τμήματος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Η επιλογή φοιτητών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

·   Ποιότητα της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας του/της υποψηφίου τόσο σε βάθος όσο και σε εύρος, και προηγούμενα επιτεύγματα στις Προπτυχιακές ή Μεταπτυχιακές του/της σπουδές

·   Ενδείξεις της ικανότητας εφαρμογής υφιστάμενων τεχνολογιών καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών στον προτεινόμενο τομέα σπουδών

Επιπλέον, για την εισδοχή στο πρόγραμμα σπουδών Πρόγραμμα Μάστερ Επιστήμης MSc, οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες πρέπει να παρέχουν ενδείξεις της ικανότητας τους για πρωτότυπη και καινοτόμα έρευνα στον προτεινόμενο τομέα σπουδών.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: