Απονομή πτυχίου - ECTS

Στους φοιτητές/τριες που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος του Μάστερ από το τμήμα στο οποίο γίνεται δεκτός/ή. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό έχει αναπτυχθεί βάσει του συστήματος ECTS, αφού πρώτα εκτιμήθηκε ο επιμέρους φόρτος εργασίας για κάθε δραστηριότητα του κάθε μαθήματος και συνυπολογίστηκαν ώστε να καθοριστούν οι συνολικές πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος. Κάθε πιστωτική μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 25-30 ωρών.

Ο τρόπος υπολογισμού των πιστωτικών μονάδων για κάθε προσφερόμενο μάθημα μπορεί να περιγραφεί με το ακόλουθο  παράδειγμα. Αν οι φοιτητές επιλέξουν το μάθημα ΑΡΗ 538 Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, ο απαιτούμενος εβδομαδιαίος φόρτος εργασίας περιλαμβάνει: 3 ώρες διδασκαλίας συμπερι-λαμβανομένων ασκήσεων, καμία ώρα εργαστήριο και 12 ώρες κατ΄ οίκον εργασία. Άρα, συνολικά σε ένα εξάμηνο, με 13 εβδομάδες διδασκαλίας, και 1 εβδομάδα μελέτης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις, απαιτούνται:
 
  • Διδασκαλία         : 3 x 13                    =  39 ώρες
  • Εργαστήριο          : 0 x 13                   =  0 ώρες
  • Προετοιμασία     : 12 x 13 + 12 x 1       = 168 ώρες
     
Επομένως, ο συνολικός φόρτος εργασίας για αυτό το μάθημα είναι: 39 + 168 = 207 ώρες. Επομένως, το συγκεκριμένο μάθημα έχει φόρτο 8 π.μ. ECTS.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: