Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων:

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Email: arch@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892980

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Email: ece@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892271

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Email: mpe@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892250

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Email: cee@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892249
    
Ακαδημαϊκή Επιτροπή ΔΜΠ-ΕΤΑΣ:

Αιμίλιος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
E-mail: aimilios@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892977

Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
E-mail: cchara@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892285

Δημοκράτης Γ.Ε. Γρηγοριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Ε-mail: grigoria@ucy.ac.cy, Τηλ:22894453

Μαρίνα Νεοφύτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια ΔΜΠ-ΕΤΑΣ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
E-mail: neophytou@ucy.ac.cy, Τηλ: 22892266


ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σταυρούλα Θραβάλου
Email: thravalou.stavroula@ucy.ac.cy
 
Απόστολος Μιχόπουλος
Email: michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy

 

Πληροφορίες

Για γενικές πληροφορίες που αφορούν θέματα σπουδών, εγγραφών, οργάνωσης και υποστήριξης οι φοιτητές προτρέπονται να αποτείνονται στην γραμματεία του Τμήματος τους. Για εξειδικευμένες πληροφορίες ειδικά σε σχέση με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΤΑΣ (π.χ. σεμινάρια) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στην συντονιστική γραμματεία είτε τηλεφωνικά στο 22895400 και μέσω fax στο 22895504 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση energytech@ucy.ac.cy. Στα πλαίσια ενημέρωσης και γνωριμίας των φοιτητών του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ, οργανώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου συνάντηση νεοεισερχομένων φοιτητών του με σκοπό την πληροφόρηση, επίλυση τυχόν αποριών, βοήθεια και συντονισμό στις εγγραφές.

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Τοποθεσία

 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: