Προσωπικό

Ειδικοί Επιστήμονες
 
Ονοματεπώνυμο Έτος
Απόστολος Μιχόπουλος 2018 -2019
Σταυρούλα Θραβάλου 2018-2019
Κυριάκος Τσιηφτές 2013-2018
Σπύρος Σπύρου 2013-2018

 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400
 
Κοινωνικά Δίκτυα: